Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 13/6-2017 kl. 19.30

i Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Ved generalforsamling afholdt d. 28/3-2017 var opløsning af foreningen på dagordenen.

Uddrag fra referatet

Pkt. 5 Opløsning af foreningen

Der har i mange år været dårlig opbakning til forsamlingshuset. Antallet af udlejninger har ikke været tilfredsstillende. Bestyrelsen har bemærket at størstedelen af udlejninger ikke er fra nærområdet omkring Nordenskov. Derudover benyttes huset ikke som forsamlingshus. Det er udelukkende nøglehus til fester. Det kunne være ønskeligt hvis huset ville blive brugt i andre sammenhænge. F.eks. af foreninger til afholdelse af møder og generalforsamlinger. Det er desværre ikke realiteterne.

Vi stiller derfor fra bestyrelsens side spørgsmål ved om eksistensen af forenignen er berettiget. Ikke mindst set i lyset af den nuværende økonomiske situation jvf. regnskabet.

 

Det blev derfor stillet til afstemning om foreningen skal opløses.

 

Alle stemmeberettigede på generalforsamlingen stemte for.

I henhold til vedtægternes §12 kræver opløsning vedtagelse med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

 

Forslagets endelige vedtagelse kræver således afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. Det overlades til bestyrelsen at indkalde med et varsel på 14 dage jvf. vedtægternes §8. stk. 2.

I forlængelse heraf indkaldes andelshavere og andre interesserede til ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden.

1.     Bestyrelsen præsenterer den aktuelle situation

2.     Opløsning af foreningen

3.     Evt.

Mvh.

Bestyrelsen

 

 

Klik her for at læse foreningens vedtægter.

Støt os!!

Ønsker man at støtte huset kan der erhverves andele á kr. 2.500,- pr. stk. Som andelshaver kan huset lejes til nedsat pris. Ved visse arrangementer opnås der adgang til specialpris.

Det er også muligt at støtte huset med et "passivt" medlemskab til kr. 150,- pr. år. Ved udvalgte arrangementer kan passive medlemmer også opnå adgang til specialpris.